Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2009

Στο ΣτΕ το θέμα του υγροβιότοπου Βραυρώνας


Την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για την κατασκευή μεγάλων διαστάσεων ανοικτού αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, δια μέσου του υγροβιότοπου της Βραυρώνας Αττικής, ζητά η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας.Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία υποστηρίζει ότι υπουργική απόφαση παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, την Συνθήκη Ramsar, την ευρωπαϊκή οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ενώ είναι και παράνομη λόγω της πλημμελούς αιτιολογίας της. Όπως αναφέρει η Εταιρεία, ο υγροβιότοπος της Βραυρώνας είναι ο μοναδικός στην Αττική και γύρω του έχει αναπτυχθεί ένα πλούσιο οικοσύστημα το οποίο έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Ακόμα, από τη Συνθήκη Ramsar προκύπτει ευθεία υποχρέωση των αρμοδίων κρατικών αρχών για την προστασία του υγροβιότοπου. Η κατασκευή του αγωγού, σύμφωνα με την Εταιρεία, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη αλλοίωση των συνθηκών που επικρατούν στο σύνολο του υγροβιότοπου ενώ τονίζεται ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αγνοεί τις επιπτώσεις του έργου στον πυρήνα του υγροτόπου.

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ

Πέμπτη, Μαρτίου 05, 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Εφημερίδα Επίκαιρα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2009


ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

Η ανάγκη υλοποίησης έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική

Tου Ε. Γ. ΦΟΥΓΙΑ,
Δρ. Πολιτικού Μηχανικού-Υγιεινολόγου
Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε., Διεύθυνση Μελετών, Υπηρεσία Μελετών Έργων Αποχέτευσης

Την τελευταία δεκαπενταετία τα έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη χώρα μας, έχουν παρουσιάσει έντονη μελετητική και κατασκευαστική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή υπαγορεύθηκε από την ανάγκη εναρμόνισης με την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Oδηγία 91/271/ΕΟΚ, όπως αυτή συμπληρώθηκε από την Οδηγία 98/15/EC και έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/97.
Η Oδηγία 91/271 λειτούργησε καταλυτικά στην ανάπτυξη έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη χώρα μας. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση δύο κύριων χρηματοδοτικών πακέτων από την Ε.Ε (Α’ και Β’ Κ.Π.Σ) καθώς και του Γ’ Κ.Π.Σ που είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, από τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ [1] προκύπτει πως σε ολόκληρη τη χώρα έχουν ήδη κατασκευαστεί περί τις 200 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ). Για την πλήρη όμως κάλυψη της χώρας σε ΕΕΛ, απαιτείται η κατασκευή ακόμα 190 περίπου εγκαταστάσεων, που προτείνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ να κατασκευαστούν στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (Δ’ Κ.Π.Σ ή ΕΣΠΑ: 2007-2013).

Η ανάγκη υλοποίησης έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική

Παρά λοιπόν την αναμφισβήτητη πρόοδο που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαπενταετία στη χώρα μας στη διαχείριση των αστικών λυμάτων της, λόγω κυρίως της εισροής μεγάλων χρηματοδοτικών κονδυλίων από την Ε.Ε., πολλά ακόμα απομένουν να γίνουν στον τομέα αυτό.
Ακόμα και σήμερα μεγάλες περιοχές της χώρας εξακολουθούν να στερούνται βασικών υποδομών σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Ανατολική Αττική και
ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή των Βορείων και Κεντρικών Μεσογείων καθώς και η περιοχή της Λαυρεωτικής. Ολόκληρη η περιοχή αυτή έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε περιοχή μόνιμης κατοικίας και επέκτασης του πολεοδομικού ιστού της Αθήνας, όπως και μετεγκατάστασης βιομηχανικών δραστηριοτήτων από άλλες περιοχές της Αττικής, κυρίως λόγω της δημιουργίας μεγάλων έργων στην περιοχή (Αττική Οδός, Αεροδρόμιο Σπάτων κλπ.).
Στην Ανατολική Αττική δεν υπάρχουν σήμερα αποχετευτικά δίκτυα συλλογής των αστικών λυμάτων. Επί συνόλου 21 οικισμών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής του 2001 σε συνδυασμό με τις προθεσμίες που προβλέπονται από την Οδηγία 91/271, 5 οικισμοί (Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Κορωπί και Μαρκόπουλο) προτεραιότητας Β που έχουν σήμερα πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους θα έπρεπε ήδη από 31-12-2000 να διαθέτουν ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης συνδεδεμένα με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Για τους χαρακτηρισμένους οικισμούς προτεραιότητας Γ με πληθυσμό μικρότερο των 15.000 κατοίκων στην Ανατολική Αττική (συνολικά 14 οικισμοί), η αντίστοιχη ημερομηνία συμμόρφωσης που έχει παραβιαστεί ήταν η 31-12-2005.
Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη γίνει γνωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απαιτεί εδώ και τώρα την υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή. Διαφορετικά, ο κίνδυνος της επιβολής προστίμων στη χώρα μας για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας είναι μεγάλος. Με την 1η καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) της 25-10-2007 (υπόθεση C440/06), το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271, διότι δεν μερίμνησε ώστε, έως την 31η Δεκεμβρίου 2000, 23 οικισμοί της χώρας προτεραιότητας Β με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Ανάμεσα στους οικισμούς αυτούς, οι 5 οικισμοί (Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Κορωπί και Μαρκόπουλο) βρίσκονται στην Ανατολική Ατττική. Και η απόφαση αυτή είναι μόνο η αρχή. Επίκειται, νέο κύμα παραπομπών της χώρας μας στο ΔΕΚ για την έλλειψη βιολογικών καθαρισμών σε οικισμούς προτεραιότητας Γ, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να διαθέτουν υποδομές αποχέτευσης από 31-12-2005.

Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για την Αν. Αττική

O σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για την Ανατολική Αττική προβλέπει 4 νέα Κέντρα Επεξεργασίας των Λυμάτων (ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων, Κορωπίου-Παιανίας, Λαυρίου και Παλαιάς Φώκαιας) με αντίστοιχες θέσεις εκβολής στη θάλασσα. Η ανάπτυξη των παραπάνω ΚΕΛ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το 85-90% του προβλεπόμενου καλοκαιρινού εποχιακού πληθυσμού αιχμής της Ανατ. Αττικής μέχρι το 2040, που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.000.000 περίπου άτομα.
Από τα παραπάνω έργα, το ωριμότερο έργο για υλοποίηση είναι το ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας. Το έργο αυτό έχει εξασφαλίσει την πλήρη συναίνεση των Δήμων Κορωπίου και Παιανίας για την κατασκευή του - κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα για τις άλλες περιπτώσεις ΚΕΛ της Αν. Αττικής-, και οι Δήμοι αυτοί έχουν μάλιστα χρηματοδοτήσει τις σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέχρι στιγμής από την ΕΥΔΑΠ. Για το ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας έχει συνταχθεί μέχρι σήμερα η Προμελέτη των βασικών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων (βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αγωγός διάθεσης), η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων (Μ.Π.Ε), η Οριστική Μελέτη του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων της πόλης Κορωπίου, ενώ επίκειται η έκδοση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή των έργων. Για την περαιτέρω ωρίμανση του έργου από πλευράς σύνταξης μελετών έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής η χρηματοδότηση των λοιπών Οριστικών Μελετών συνολικής δαπάνης περίπου 1.500.000 €, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου (Οριστικές μελέτες κεντρικού δικτύου ακαθάρτων και αγωγού διάθεσης, Οριστική μελέτη δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων της Παιανίας, Τεύχη Δημοπράτησης ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας). Η χρηματοδότηση των μελετών αυτών θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Μέτρου 6.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής της Περιφέρειας Αττικής «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας νέας προγραμματικής περιόδου». Ως προς την κατασκευή των έργων, αυτή πρόκειται να ενταχθεί στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου (Δ’ Κ.Π.Σ: 2007-2013) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΧΩΔΕ (άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων»), όπου προτείνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ η κατασκευή έργων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στην Ανατολική Αττική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου

Σύντομη τεχνική περιγραφή

Το Κέντρο Επεξεργασίας των Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου-Παιανίας έχει σχεδιαστεί για συνολική δυναμικότητα 29.000 m3/d ή για ισοδύναμο πληθυσμό (Ι.Π.) 136.000 περίπου κατοίκους για την τελική φάση ανάπτυξης του το έτος 2044 (Β’ φάση έργων). Το έργο έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με την Προμελέτη του έργου [3], σε θέση νοτιοανατολικά του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος». Στο ΚΕΛ θα επεξεργάζονται τα αστικά λύματα περιοχών των Δήμων Κορωπίου και Παιανίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με εξαίρεση τις παραλιακές περιοχές του Δήμου Κορωπίου, καθώς και τα αστικά λύματα της περιοχής Χαμολιάς του Δήμου Μαρκόπουλου. Πέραν των αστικών λυμάτων, το ΚΕΛ θα δέχεται και προεπεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα από τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ) των Δήμων Κορωπίου και Παιανίας, τα οποία όμως θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης για συνεπεξεργασία μαζί με τα αστικά λύματα στο ΚΕΛ
Το Κ.Ε.Λ. Κορωπίου-Παιανίας θα περιλαμβάνει πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση θρεπτικών (αζώτου και φωσφόρου) και δυνατότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων (διύλιση, απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία U.V.), καθώς και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος, μέσω πάχυνσης, αναερόβιας χώνευσης και αφυδάτωσης. Τα έργα προσαγωγής των λυμάτων στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνουν κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων συνολικού μήκους 26,5 km περίπου. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται με χερσαίο αγωγό συνολικού μήκους 11 km που θα οδηγεί τα λύματα από το ΚΕΛ στη θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο, και από εκεί σε απόσταση 1000 m από την ακτή τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται με υποθαλάσσιο αγωγό σε βάθος 50 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Εναλλακτικά, για την περίπτωση της επαναχρησιμοποίησης της εκροής του ΚΕΛ για απεριόριστη άρδευση γειτονικών γεωργικών εκτάσεων, έχουν μελετηθεί οι απαιτούμενες πρόσθετες εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων (διύλιση, απολύμανση με U.V) ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα αρδευτικού νερού. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή νέου αγωγού διάθεσης από το υφιστάμενο ΚΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου, έτσι ώστε να παραλαμβάνονται οι εκροές από το υπό αναβάθμιση/επέκταση ΚΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου και να οδηγούνται μαζί με τις εκροές από το ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας της ΕΥΔΑΠ σε κοινό αγωγό διάθεσης στην περιοχή της Χαμολιάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα της ασφαλούς περιβαλλοντικής διάθεσης των εκροών από το υφιστάμενο ΚΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου.

Κριτήρια σχεδιασμού εγκατάστασης

Ο ευρύτερος Ευβοϊκός κόλπος όπως και η επιμέρους θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς όπου θα γίνεται η εκβολή των επεξεργασμένων λυμάτων από το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες από το ΥΠΕΧΩΔΕ, υπό την έννοια της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον παραπάνω λόγο, η ποιότητα της τελικής εκροής του ΚΕΛ θα πρέπει να πληρεί τους όρους της Οδηγίας για κανονικούς αποδέκτες ως προς την απομάκρυνση οργανικού φορτίου BOD και αιωρουμένων στερεών SS, χωρίς να υπάρχει τυπικά η απαίτηση πρόσθετης απομάκρυνσης θρεπτικών (αζώτου ή/και φωσφόρου). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της «Μαθηματικής Προσομοίωσης της Υδροδυναμικής Δίαιτας και των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου» που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ το 1998 (Ανδρεαδάκης Α, το άζωτο αποτελεί τον κύριο περιοριστικό παράγοντα ευτροφισμού στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Κατά συνέπεια, η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου μέσω νιτροποίησης-απονιτροποίησης αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου οικοσυστήματος (χαμηλές συγκεντρώσεις χλωροφύλλης, καλή διαφάνεια των υδάτων με υψηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου). Συναξιολογώντας τα παραπάνω, διαμορφώνονται τα όρια εκροής που θα πρέπει να εξασφαλίζει το ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας για διάθεση στη θάλασσα, σύμφωνα με την Προμελέτη του έργου. Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει απομάκρυνση αζώτου της τάξης του 75-80% με συγκεντρώσεις αζώτου στην εκροή που για το δεδομένο μέγεθος του έργου (πληθυσμός 136.000 ισοδύναμοι κάτοικοι στην τελική φάση ανάπτυξης του) δεν θα υπερβαίνουν τα 10 mg/l N (μέση ετήσια τιμή), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για ευαίσθητους αποδέκτες. Επιπλέον, - αν και δεν απαιτείται - έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό της εγκατάστασης η βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου σε ποσοστό της τάξης του 50% για λειτουργικούς λόγους που έχουν να κάνουν με την σταθεροποίηση της διαδικασίας της βιολογικής επεξεργασίας και την παραγωγή λάσπης με καλύτερα χαρακτηριστικά καθιζησιμότητας (χαμηλές τιμές SVI).


Ανάγκη σύνταξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στα Μεσόγεια

Τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στην Ανατολική Αττική (ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα, υποβάθμιση θαλάσσιου περιβάλλοντος), απαιτούν την σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής, στο πνεύμα της Οδηγίας 2000/60 για τα νερά της Ε.Ε. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η ανατροπή της σημερινής κατάστασης και η σταδιακή αποκατάσταση της καλής ποιότητας των νερών της περιοχής, σύμφωνα άλλωστε και με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω Οδηγία που έχει ως βασικό στόχο την επίτευξη «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων στα κράτη μέλη της Ε.Ε μέχρι το 2015. Το θέμα είναι σύνθετο και η ανάλυση του ξεφεύγει από τα πλαίσια του παρόντος άρθρου. Κάποιοι βασικοί όμως άξονες, ενός συνολικού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Ανατολικής Αττικής μπορούν να αναφερθούν, και αυτοί κατά την εκτίμηση του γράφοντα πρέπει να είναι:
1) Η κατασκευή των ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής και των αντιστοίχων δικτύων αποχέτευσης, με πρώτη προτεραιότητα την κατασκευή των ΚΕΛ που πρόκειται να εξυπηρετήσουν περιοχές με την μεγαλύτερη σήμερα οικιστική ανάπτυξη (ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων και Παιανίας-Κορωπίου). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει η περαιτέρω ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής, με στόχο την σταδιακή περιβαλλοντική αποκατάσταση των συστημάτων αυτών.
2) Η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου επεξεργασμένου νερού από τα ΚΕΛ μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία για την άρδευση γειτονικών γεωργικών εκτάσεων σε αυτά. Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η παραγόμενη παροχή επεξεργασμένων λυμάτων στην αρχική φάση λειτουργίας των ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων και Κορωπίου-Παιανίας επαρκεί για την άρδευση 20.000 στρεμμάτων περίπου γεωργικής γης που μπορούν να ανευρεθούν σε οικονομικά αποδεκτές αποστάσεις και υψόμετρα από την θέση των ΚΕΛ. Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί, ότι για την εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης στα Μεσόγεια θα πρέπει πρώτα να αρθούν σοβαρές δυσκολίες οι οποίες σήμερα υπάρχουν. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
v H απουσία νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα που να αποσαφηνίζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην υπόθεση - παρά την ύπαρξη των σχετικών προδιαγραφών που είναι προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα.
v Η παντελής έλλειψη αρδευτικών δικτύων διανομής του παραγόμενου νερού στην περιοχή, που θα πρέπει να κατασκευαστούν εξ αρχής.
Παρά όμως τις παραπάνω δυσκολίες, υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση στα Μεσόγεια, καθώς έρχονται δύσκολα χρόνια λειψυδρίας για την Αττική και στο μέλλον δεν θα υπάρχουν τα περιθώρια για την συνέχιση της σημερινής σπατάλης μεγάλων ποσοτήτων πόσιμου νερού για γεωργική χρήση που παρέχεται από την ΕΥΔΑΠ στους ΟΤΑ της περιοχής.
3) Η σταδιακή ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα των Μεσογείων μέσω του εμπλουτισμού του με τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα από τα ΚΕΛ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται πρώτα η εκπόνηση ολοκληρωμένων υδρογεωλογικών μελετών για την ευρύτερη περιοχή του κάθε ενός ΚΕΛ, που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν από πιλοτικές εφαρμογές εμπλουτισμού με περιορισμένη ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων σε επιλεγμένες θέσεις. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν διεξαχθεί στο πρόσφατο παρελθόν σχετικές έρευνες από το ΙΓΜΕ, οι οποίες στην παρούσα φάση θα ήταν χρήσιμο να συνεχιστούν.
4) Η ορθολογική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της περιοχής - που σήμερα στην πλειονότητα των περιπτώσεων βρίσκονται σε κακή κατάσταση και εμφανίζουν μεγάλες διαρροές-, λόγω κυρίως της προβληματικής διαχείρισης τους από τις αρμόδιες δημοτικές/κοινοτικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ. Μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των δικτύων θα μπορούσε να γίνει σημαντική εξοικονόμηση υδατικών πόρων στην περιοχή, στοιχείο που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ενόψει και της πιθανής εμφάνισης λειψυδρίας στην Αττική τα επόμενα χρόνια.

Συμπεράσματα

v Η χώρα μας έχει πρόσφατα καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε 23 οικισμούς της χώρας προτεραιότητας Β, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι 5 πιο πυκνοκατοικημένοι οικισμοί της Ανατολικής Αττικής (Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Κορωπί και Μαρκόπουλο). Και επιπλέον, επίκειται νέο κύμα παραπομπών της Ελλάδας στο ΔΕΚ για την έλλειψη βιολογικών καθαρισμών σε οικισμούς προτεραιότητας Γ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το σύνολο των λοιπών οικισμών της Ανατολικής Αττικής.
v Τα δεδομένα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη κατασκευής ΚΕΛ στην Ανατολική Αττική, από τα οποία το ωριμότερο για υλοποίηση έργο στην παρούσα φάση και από πλευράς ύπαρξης κοινωνικής συναίνεσης είναι το προτεινόμενο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας της ΕΥΔΑΠ.
v Η ανατροπή της περιβαλλοντικής κρίσης που αποτυπώνεται σήμερα στην Ανατολική Αττική κυρίως με την κατασπατάληση των φυσικών πόρων και την ρύπανση του θαλάσσιου, εδαφικού και υπεδάφιου περιβάλλοντος, απαιτεί την σύνταξη ενός ολιστικού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60 για τα νερά της Ε.Ε. Βασικοί παράμετροι ενός τέτοιου σχεδίου, θα μπορούσαν να είναι οι θετικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο και υπεδάφιο περιβάλλον από την κατασκευή των ΚΕΛ σε συνδυασμό με την προώθηση πολιτικών για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων στην περιοχή (επαναχρησιμοποίηση, ορθολογική διαχείριση δικτύων ύδρευσης, μέτρα σταδιακής ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης του υπόγειου υδροφορέα).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο του κ. Φούγια αναδημοσιεύεται από το περιοδικό «Υδροοικονομία».


Λεζάντα

Γενική διάταξη προτεινόμενων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Κορωπίου-Παιανίας (από Προμελέτη Αποχέτευσης ακαθάρτων Κορωπίου-Παιανίας της ΕΥΔΑΠ, 2004.

Παρασκευή, Νοεμβρίου 28, 2008

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10:30 ΠΜ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ

Αγαπητοί συνεργάτες,
Θα ήθελα για άλλη μία φορά να σας ευχαριστήσω για τη σταθερή υποστήριξη που προσφέρετε στις δράσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας αλλά και να ζητήσω τη συμμετοχή σας στην επόμενη πολύ σημαντική παρέμβασή μας στον υγροβιότοπο της Βραυρώνας με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού (5/12).

Την Κυριακή 7/12,ώρα 10:30 το πρωί θα συναντηθούμε στο Μουσείο της Βραυρώνας, στην πίσω πλευρά του αρχαιολογικού χώρου, για να καθαρίσουμε τον υγροβιότοπο ανάμεσα στο Μουσείο και τη θάλασσα. Πρόκειται για έναν υγροβιότοπο με πυκνό καλαμώνα και πολλά αρμυρίκια στις όχθες του μικρού ποταμού Ερασίνου, που καταλήγει στη θάλασσα φιλοξενώντας περί τα 170 είδη πουλιών (βλέπε επισυναπτόμενα αρχεία).
Μέχρι στιγμής η ΕΟΕ με την οικονομική υποστήριξη του «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει απομακρύνει μπάζα και έχει υλοποιήσει ορισμένες εργασίες για την αποκατάσταση του βιότοπου, πλην όμως η περιοχή εξακολουθεί να είναι γεμάτη φυσίγγια από τους κυνηγούς και σκουπίδια. Η παρέμβαση που επιλέξαμε έχει ως στόχο τη βελτίωση και την ανάδειξη του βιότοπου και την διαμόρφωση του χώρου ώστε να μπορεί να δεχθεί εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων από το νέο έτος.
Για τον επιτόπιο συντονισμό των εθελοντών, μελών, και φίλων της ΕΟΕ αλλά και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων (ΑΝΙΜΑ, WWF), τοπικών συλλόγων («Νέα Βραυρώνα»), κατοίκων του Μαρκόπουλου, της Λούτσας και της περιοχής, σχολείων και του ευρύτερου κοινού θα λειτουργεί από την ΕΟΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο σημείο συνάντησης στο Μουσείο της Βραυρώνας.
Η ΕΟΕ θα διαθέσει ενημερωτικό υλικό, γάντια εργασίας, σακούλες σκουπιδιών και μπάζων, κάδους ανακύκλωσης και containers και όλη την αναγκαία υποδομή σε συνεργασία με τους φορείς που συμμετέχουν.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν κατάλληλες μπότες ή γαλότσες, διότι υπάρχει λάσπη στο βιότοπο και να φροντίσουν επίσης να έχουν μαζί τους νερό και το κολατσιό τους.
Οι συμμετέχοντες θα έρθουν στον χώρο με δικά τους μέσα. Ωστόσο θα υπάρχει η δυνατότητα για όσους δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή να μεταφερθούν με ΙΧ ή άλλα μέσα κατόπιν συνεννόησης.
Σημειώνουμε ότι στο σταθμό Μετρό «Εθνική Άμυνα» ξεκινούν τα λεωφορεία 304 (Εθν. Αμυνα/ Αρτεμις/ Βραυρώνα), που κάνουν τέρμα στο ξενοδοχείο «Mare Nostrum» 600 περίπου μέτρα από τον βιότοπο.
Για όσους έρθουν με ΙΧ παρακαλούνται να παρκάρουν πριν το χώρο του Μουσείου για την αποφυγή συμφόρησης. ( Στους δρόμους γύρω από τον βιότοπο και τον αρχαιολογικό χώρο θα υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες κατεύθυνσης).
Δηλώνοντας έγκαιρα συμμετοχή μας βοηθάτε να οργανώσουμε καλύτερα την προγραμματισμένη δράση μας!

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ!
ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΗ!

Για περισσότερες πληροφορίες: Σπύρος Ψύχας τηλ. 210 2316977 και 6974510976
E mail: spsychas@ornithologiki.gr και
park@ornithologiki.gr
Αθήνα, 27.11.2008


Δελτίο Τύπου


Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5/12): Καθαρίζουμε τον υγρότοπο της Βραυρώνας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5/12), η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με την υποστήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, προσκαλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν στην εθελοντική δράση για τον καθαρισμό του Υγροτόπου της Βραυρώνας, ενός από τους ελάχιστους εναπομείναντες υγροτόπους της Αττικής, με μεγάλη οικολογική σημασία. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου στις 10:30 και είναι ανοιχτή σε όλους όσοι θέλουν να συμβάλουν στην προσπάθεια να προστατευθεί ένας τόσο σημαντικός βιότοπος. Φέρτε μαζί σας αδιάβροχα ρούχα και παπούτσια και καλή διάθεση! Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε εκεί.

O Υγρότοπος της Βραυρώνας συνδυάζει μοναδικά το τοπίο και τα σπάνια πουλιά, ζώα και φυτά, με τον ομώνυμο αρχαιολογικό χώρο και προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Δίκτυο Natura 2000). Ωστόσο, παρά την οικολογική, αλλά και ιστορική αξία της, η περιοχή υποβαθμίζεται από την παρουσία μεγάλων όγκων σκουπιδιών, που θέτουν σε κίνδυνο τον πολύτιμο βιότοπό της. Η εθελοντική δράση καθαρισμού του υγροτόπου εγκαινιάζει το Πρόγραμμα Αποκατάστασης της περιοχής της Βραυρώνας, το οποίο υλοποιεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με την υποστήριξη του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Τη δράση στηρίζουν ο Δήμος Μαρκόπουλου και η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΝΙΜΑ.

Πληροφορίες για τους εθελοντές

Ημέρα:
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου
Ώρα:
10:30 – 14:30
Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:
Σπύρος Ψύχας, Υπεύθυνος Εθελοντισμού - Συντονιστής Δράσης, τηλ. 210 2316977, email: park@ornithologiki.gr και spsychas@ornithologiki.gr.
Τόπος συνάντησης εθελοντών:
Χώρος Στάθμευσης Μουσείου Βραυρώνας.
Εξοπλισμός:
Αδιάβροχα παπούτσια και καλή διάθεση! Οι υπεύθυνοι της δράσης θα σας προμηθεύσουν με νερό, γάντια και σακούλες.
Τρόποι Μετάβασης χωρίς αυτοκίνητο:
-Αστική Συγκοινωνία: 304 από Εθνική Άμυνα προς Βραυρώνα.
-Λεωφορείο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (με την επιγραφή Τsokas) από Προαστιακό Σταθμό Κορωπίου στις 10:00 και στις 11:00 με επιστροφή στις 13.30 και 14.30.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Πρόγραμμα Ανάδειξης Βραυρώνας


Η περιοχή της Βραυρώνας αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες υγρότοπους της Αττικής με μεγάλη οικολογική σπουδαιότητα. Για τον λόγο αυτό έχει ενταχθεί μαζί με μέρος του περιβάλλοντα χώρου στο δίκτυο Natura 2000. Το Natura 2000 είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευμένων περιοχών, οι οποίες είναι μέγιστης σημασίας για φυσικά οικοσυστήματα και είδη χλωρίδας και πανίδας τα οποία είναι σπάνια ή απειλούμενα. Η ιδιαίτερη αξία της περιοχής προκύπτει από το μοναδικό συνδυασμό α) του τοπίου, όπως αυτό ορίζεται από τον υγρότοπο, τις παραδοσιακές καλλιέργειες, το πευκοδάσος, τους μεσογειακούς θαμνώνες και την παράκτια ζώνη, β) της πανίδας ιδιαιτέρα των πουλιών και γ) του ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής, με προεξέχοντα τον ομώνυμο αρχαιολογικό χώρο.


Εικόνα 1: Το Ιερό της Αρτέμιδος Εικόνα 2: Ο υγρότοπος της Βραυρώνας

Η σημασία του υγρότοπου για τα πουλιά, έχει επισημανθεί από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) τα τελευταία είκοσι χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές ορνιθολογικές καταγραφές για την περιοχή. Στην ευρύτερη περιοχή της Βραυρώνας έχουν παρατηρηθεί 175 είδη πουλιών. Όσον αφορά το καθεστώς προστασίας των ειδών που έχουν καταγραφεί, 40 είδη ανήκουν στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΕ «περί της διατήρησης των άγριων πτηνών». Επίσης απαντώνται σπάνια είδη φυτών και ζώων (2 είδη θηλαστικών και 4 αμφιβίων και ερπετών) καθώς και αξιόλογοι οικότοποι (υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδώνιας, υγρά λιβάδια, καλαμώνες, θαμνώνες με αλμυρίκια). Παρόλα αυτά και παρόλο που ο αρχαιολογικός χώρος (Ιερό της Αρτέμιδος) δέχεται περίπου 6.000-8.000 επισκέπτες ετησίως, η εικόνα που εμφανίζει η περιοχή είναι κάθε άλλο παρά εκείνη ενός νοικοκυρεμένου χώρου ιδιαίτερης φυσικής και πολιτιστικής αξίας καθώς υπάρχουν μπάζα, σκουπίδια, άδειοι κάλυκες φυσιγγιών, ξόβεργες, κουφάρια ζωών κ.λ.π.

Για το λόγο αυτό, η ΕΟΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ) αποφάσισαν να υλοποιήσουν μια σειρά πιλοτικών παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης της περιοχής.


Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

-Απομάκρυνση σκουπιδιών και αδρανών υλικών (μπάζων)

-Διαμόρφωση περιηγητικών διαδρομών

-Σήμανση του χώρου

-Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και των επισκεπτών


Χάρτης διαδρομών και παρεμβάσεων (Όλες οι παρεμβάσεις θα λάβουν χώρα σε δημοσιές και κοινόχρηστες εκτάσεις και έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.)

Οι παραπάνω ενέργειες θα έχουν πολλαπλά οφέλη για την περιοχή και τους κατοίκους της. Η προστασία του περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και η εξασφάλιση συγχρόνως του βιότοπου των σπάνιων αυτών πουλιών είναι μερικές μόνο από τις βασικές μας επιδιώξεις.
Ο απώτερος στόχος μας είναι η διατήρηση αυτής της μοναδικής περιοχής και η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Βραυρώνας, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά έναν εξαιρετικό υγρότοπο σε συνδυασμό με τον πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Η οποιαδήποτε συμβολή όλων μας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία και τη συνέχεια του προγράμματος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στο 210-8228704 και εσωτερική γραμμή 113. Επίσης μπορείτε να στείλετε e-mailστο kgaganis@ornithologiki.gr .

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Γαγάνης
Συντονιστής προγράμματος